Виберіть мову
Спілка Автоматизаторів Бізнесу (САБ)
У кошику немає товарів!

WMS Логістика. Управління складом, редакция 5.0

Найменування Ціна, грн. В кошик
WMS Логістика, управління складом, клієнтська ліцензія на 1 радіотермінал без прив'язки 10 000
WMS Логістика, управління складом, клієнтська ліцензія на 5 радіотерміналів без прив'язки 43 200
WMS Логістика, управління складом, клієнтська ліцензія на 10 радіотерміналів без прив'язки 72 000
WMS Логістика. Управління складом 110 700
WMS Логістика, управління складом, клієнтська ліцензія на 20 радіотерміналів без прив'язки 119 000
WMS Логістика, управління складом, клієнтська ліцензія на 50 радіотерміналів без прив'язки 278 000
Рішення «WMS Логістика. Управління складом» призначене для автоматизованого управління всіма технологічними процесами грузообробки сучасного високоінтенсивного складського комплексу в режимі реального часу.

Під управлінням «WMS Логістика. Управління складом» можуть працювати склади наступних типів:

 • Крупно-оптові або виробничі склади з невеликим асортиментом. Прихід і відвантаження товару здійснюється цілими паллетамі.
 • Дрібнооптові або роздрібні склади торгових компаній із середнім або великим асортиментом. Товар приходить і йде в будь-яких одиницях зберігання (з можливою упаковкою).
 • Склади транспортних компаній, робота на яких проводиться з унікальними знеособленими вантажами.
 • Склади відповідального зберігання. Складом відповідального зберігання може бути будь-який з перерахованих вище складів.

Функціональні можливості

Рішення «WMS Логістика. Управління складом» дозволяє оптимізувати процеси і вирішити основні проблеми, актуальні для складських комплексів:

 • оптимізація використання складських площ при розміщенні і зберіганні товару;
 • скорочення витрат на складське зберігання;
 • скорочення часу і кількості помилок на обробку складських операцій;
 • підвищення точності і оперативності обліку товару;
 • виключення втрат, пов’язаних з критичністю термінів реалізації товарів;
 • зменшення витрат на заробітну плату складських працівників.

Функціонал системи «WMS Логістика. Управління складом» призначений для управління процесами складської вантажопереробки в режимі реального часу, а саме:

 • отримання актуальної інформації про залишки товару на складі в «онлайн» режимі;
 • оптимізації товарних потоків на складі;
 • управління та оптимізації приймання, розміщення, переміщення, відбору, відвантаження та інших складських операцій;
 • контролю роботи складського персоналу.

Управління складськими процесами в режимі реального часу досягається за допомогою бездротових технологій і впровадження відповідного складського технологічного ланцюжка. Тому «WMS Логістика. Управління складом» переважно націлена на використання даних технологій. Основні функції зі створення та обробки складських задач виконуються користувачами з радіотерміналами збору даних: комірниками, збирачами, комплектувальниками. У функції диспетчера складу входить контроль над виконанням задач і рішення нестандартних ситуацій.

В системі можливий облік одного фізичного складу. В разі потреби роботи системи на декількох фізичних або логічних складах, необхідно створювати кілька інформаційних баз з можливим обміном між собою дублюючою інформацією. Підтримується роздільний облік залишків на складі за організаціями.

Склад, як правило, розділений на фізичні зони, в яких обробка товару підпорядковується певним правилам в залежності від конструкції стелажів, обладнання, яке використовується, планування приміщень і т. д.

На практиці виділяються і можуть брати участь в складському обліку такі зони складу:

 • Зона вивантаження. Зона призначена для розміщення товарів, що поступають безпосередньо після їх вивантаження з транспортних засобів, наприклад — пандус складу.
 • Зона приймання. Зона призначена для перерахунку товарів, вивантажених з транспортних засобів і тих, що приймають участь в процедурі вхідного контролю.
 • Зона карантину (контролю якості). Зона призначена для товарів, що проходять процедуру перевірки якості, а також для товарів, які повернені покупцями до прийняття рішення про їх подальший рух.
 • Зона основного зберігання. Зона, призначена для зберігання товару переважно цілими палетами.
 • Зона відбору. Зона, призначена для відбору товару. Зазвичай це нижній ярус комірки складу або мезонін.
 • Транзитна зона. Проміжна зона зберігання товару. Транзитна зона може бути виділена для тимчасового зберігання товару при переміщеннях між зонами.
 • Зона некондиції. Зона призначена для товарів зі втратою товарного вигляду, з порушенням цілісності упаковки, дефектних, простроченим терміном реалізації і т. д.
 • Зона збирання. Зона призначена для збирання комплектів з комплектуючих.
 • Зона відвантаження. Зона призначена для зберігання товарів, що відвантажуються, і вантажних одиниць до моменту їх завантаження в транспортні засоби.
 • Зона завантаження. Зона призначена для розміщення товарів, що відвантажуються, і вантажних одиниць перед їх безпосереднім завантаженням у транспортні засоби.

Управління основними складськими задачами:

 • Облік товару в адресному просторі складу: в розрізі упаковок (в т. ч. з нефіксованою вагою), термінів придатності, партій, серійних номерів, акцизних марок, якості; облік тари і контроль габаритів товару; АВС/ХYZ аналіз; робота з транзитними вантажами; облік акцизів; робота з блоками комірок; облік комплектів.
 • Облік товарів в розрізі кодів цифрового маркування та прослідковуваність товарів на складі.

При обліку товару в розрізі кодів цифрового маркування товарів (ЦМТ), система вимагає введення інформації про цифрові коди при виконанні всіх операцій за допомогою автоматизованих робочих місць, терміналу збору даних або ручного виконання завдань. Даний функціонал забезпечує:

 • можливість генерації та обліку кодів цифрового маркування з власної, прийнятої на підприємстві, системи маркування товарів;
 • можливість ведення обліку для різної номенклатури в розрізі кодів ЦМТ — налаштовується на рівні Моделі обліку номенклатури;
 • можливість ведення обліку по одній номенклатурі як в розрізі кодів ЦМТ, так і без — налаштовується на рівні Партії товару;
 • рух кодів ЦМТ в рамках стандартних операцій;
 • можливість відстежити всі внутрішньоскладські рухи і залишки товарів в розрізі кодів ЦМТ;
 • проведення інвентаризації в розрізі кодів ЦМТ;
 • Стандартні звіти системи дозволяють простежити всі рухи маркованого товару всередині складу і отримати залишки товару в розрізі кодів маркування.

Форма введення інформації про коди ЦМТ передбачена для роботи з цифровим маркуванням товару та ідентична для автоматизованих робочих місць і ручного виконання завдань. При виконанні завдань з терміналом збору даних на екран виводиться запит на введення кодів ЦМТ:

Приймання. Приймання в довірчому режимі і під замовлення (крос-докінг), попередній перерахунок за місцями. Інформація про товар, яка необхідна для проведення регламентних заходів з підготовки складу до приймання поставки, вноситься в документ «Очікуване приймання». На підставі цієї інформації на складі може бути заплановане залучення додаткових співробітників для приймання товару, підготовка складських площ до розміщення товару, як в зоні приймання, так і в основній зоні зберігання. Можливими джерелами надходження товару можуть бути постачальники (в разі приходу товару від постачальника), клієнти (в разі повернення товару від клієнта), інші склади компанії (в разі переміщення між складами в рамках однієї компанії), виробничі майданчики (в разі надходження готової продукції з виробництва).

Новоприбулий на склад товар може бути попередньо перерахований за місцями під час вивантаження з транспортного засобу. Для коректного перерахунку та ідентифікації прибулих контейнерів з товаром, вони підлягають маркуванню етикетками, що містять ідентифікаційні номери контейнерів. Етикетки на контейнери можуть бути підготовлені заздалегідь або роздруковані в процесі перерахунку за допомогою терміналу збору даних і мобільного принтера друку етикеток. Даний процес в системі оформляється документом «Попереднє приймання». «Попереднє приймання» може виконуватися на підставі плану — документа «Очікуване приймання», або по факту. Процес прийому поставки оформляється документом «Приймання». Процедура приймання товару включає в себе вивантаження товару в зоні приймання, ідентифікацію та перерахунок товару, що надійшов, приведення товару до стандарту складського зберігання і т. д. Як правило, документ «Приймання» оформляється на підставі планової поставки — «Очікуване приймання». У виняткових випадках товар може бути прийнятий за фактом. «Приймання» може виконуватися після попереднього перерахунку товару, що надійшов за місцями або без нього.

У разі відсутності штрих коду на вхідному товарі, можна виконати його маркування. Маркування можна виконати на будь-якому етапі руху товару. Для цього необхідно оформити документ «Маркування», де будуть сформовані штрих коди на товар і роздруковані етикетки.

На етапі створення плану приймання — документа «Очікуване приймання», може бути відома інформація про номери контейнерів, очікуваних до приймання, і їх товарний склад. Дана особливість характерна в основному для виробничих складів. В цьому випадку приймання може виконуватися в «довірчому» режимі («Довірче приймання»). Товарний склад подібних контейнерів, як правило, не перераховується при надходженні на склад, і приймання виконується поконтейнерно.

Із застосуванням радіотерміналів збору даних при обробці довірчого приймання проводиться сканування штрих кодів з етикеток контейнерів. Товарний склад при цьому за замовчуванням відповідає плану, відображеному в Очікуваному прийманні. Якщо під час приймання товару вже відомо, за яким замовленням від покупця товар, що приймається, буде відвантажено, то можливо зарезервувати цей товар за цим замовленням.

При надходженні на склад транзитних вантажів оформляється приймання за вантажними місцями. Транзитні вантажі приймаються під конкретне Замовлення на відвантаження і не підлягають перерахуванню за товарним складом. Якщо товар, що приймається, враховується в розрізі термінів придатності, то необхідно при прийманні ввести в систему ці параметри. Для здійснення можливості гарантійного повернення товару постачальнику можна під час приймання зафіксувати серійні номери отриманого товару.

Прийнятий на склад товар може бути ще раз проконтрольований і перерахований за допомогою задачі «Контроль приймання». Контрольний перерахунок може проводитися для перевірки відповідності прийнятого товару за кількістю, а також для уточнення додаткових параметрів товару. Так, наприклад, в зоні приймання біля воріт товар може бути перерахований тільки за кількістю, а вже на етапі контролю приймання деталізуються його додаткові параметри, такі як термін придатності, серійні номери.

Після приймання товар підлягає розміщенню. Товар може розміщуватися на склад за фактом завершення перерахунку всієї поставки або після завершення приймання кожного контейнера. У разі необхідності кінцева комірка-одержувач може не плануватися, а розміщення проводитися за фактом з самостійним вибором комірки Комірником з терміналом. Правила запуску автоматичного планування розміщення налаштовуються за допомогою механізму подій.

Розміщення. В системі «WMS Логістика. Управління складом» можна реалізувати різні стратегії розміщення товару: автоматичне, розміщення через буфер, розміщення ближче до зони відбору; поповнення зони відбору при розміщенні.

Правила розміщення налаштовуються на рівні стратегій розміщення. Розміщення товару на складі зазвичай виконується виходячи з таких принципів:

 • ABC-класифікація товарів (товари з високою оборотністю розташовуються ближче до зони комплектації готових замовлень для прискорення відбору);
 • виділення зон для розміщення і зберігання за товарними групами, виробникам, поклажодавцям або іншими властивостями товару;
 • можливість або заборона змішування різного товару або одного товару з різними аналітичними властивостями в одній комірці (різні терміни придатності, партії, серійні номери, якість і т. д.) при розміщенні;
 • облік типів стелажів, які використовуються для зберігання товару. Наприклад, розміщення у вузькопрохідні стелажі через буферну зону;
 • облік товару, що розміщується за типом відбору (штучне зберігання і зберігання контейнерів);
 • перевірка наявності достатньої кількості товару в зоні відбору при розміщенні, поповнення зони відбору прийнятим товаром (з розкладанням прийнятих палет покоробково в комірках відбору або розміщенням палет цілком);
 • облік специфіки товару (негабаритний товар, температурні особливості зберігання, брак і т. д.).

Всі перераховані принципи можуть бути налаштовані в системі «WMS Логістика. Управління складом» в довіднику «Стратегії розміщення». Результатом відпрацювання алгоритмів розміщення, заданих на рівні стратегій, є створені задачі на розміщення товару.

Переміщення. Процес внутрішнього переміщення цілих контейнерів, товару між контейнерами та комірками в системі оформляється за допомогою задач на переміщення. Для переміщення цілих контейнерів і товарного складу контейнерів передбачені окремі задачі. Задачі на переміщення використовуються для оформлення будь-якого переміщення товару на складі. Задачі на переміщення можуть створюватися автоматично за подією на складі або вручну Диспетчером складу. Так, наприклад, при виявленні в процесі перерахунку бракованого товару може бути автоматично створено завдання на переміщення даного товару в зону браку. Або автоматичне переміщення попередньо прийнятих контейнерів в зону тимчасового зберігання. При ручному створенні задач на переміщення диспетчер складу може самостійно вказати товар, контейнер і комірку-джерело, і комірку-одержувача. Створені вручну завдання на переміщення можуть бути відпрацьовані із застосуванням радіотерміналу збору даних. Задачі на переміщення можуть створюватися у вільному режимі безпосередньо з вікна терміналу, коли рішення про те, що необхідно перемістити, звідки і куди, приймає співробітник складу самостійно.

В операціях по роботі з контейнерами з використанням ТЗД («Переміщення контейнера», «Розміщення контейнера», «Підживлення контейнером», «Вільне переміщення контейнера») виводиться довідкова інформація за складом поточного, оброблюваного контейнера. В системі для перегляду історії переміщень товару в контейнері передбачено відповідний звіт.

 • Штрихкодування товарів, комірок, контейнерів, персоналу; генерація, зберігання і друк штрих кодів (підтримується генерації штрих коду «GS1 DataBar Expanded Stacked»); підтримка роботи з неунікальними штрих кодами.
 • Відбір та відвантаження товару. В системі реалізовані різні стратегії відбору: кластерний, груповий; консолідація відборів в хвилі згідно тимчасовим вікнам відвантаження, в групи за схожими товарами, в рейси за маршрутами доставки. Відвантаження товару зі складу здійснюється на підставі плану відвантаження, завантаженого з корпоративної інформаційної системи. План того, що повинно бути відвантажено зі складу, міститься в документі «Заказ на відвантаження».
  • Можливими напрямами відвантаження можуть бути відвантаження покупцеві (клієнту), переміщення на інші склади компанії, повернення постачальнику, відвантаження товару (сировини і матеріалів) у виробництво. На підставі інформації про планові відвантаження можливе проведення регламентних заходів з підготовки до більш швидкої комплектації даного замовлення (наприклад, підживлення комірок активної зони). На підставі замовлення на відвантаження здійснюються всі подальші операції з даного замовлення. «Замовлення на відвантаження» можуть бути об'єднані в рейси за маршрутами доставки. Дані про рейси маршруту об'їзду транспортних засобів містяться в документі «Рейс». Рейс може бути створений на підставі даних, отриманих з системи корпоративного обліку, системи управління доставкою або Диспетчером складу в «WMS Логістика. Управління складом». На підставі «Замовлення на відвантаження» виконується підбір товару з комірок зберігання. Пошук комірок, в яких розташований товар на замовлення, виконується системою автоматично. Правила запуску автоматичного планування відбору налаштовуються за допомогою механізму подій.

  • Для сокращения времени на сборку заказов и количества подходов складских сотрудников при выполнении отбора «Заказы на отгрузку» могут объединяться в волну.

Хвиля — групування замовлень для спільного відбору в різні контейнери, відповідні замовлення. Об'єднання замовлень в хвилі доцільно виконувати при штучному відвантаженні, коли кілька замовлень повинні бути підготовлені до одного часу відвантаження, і штучний товар за кількома замовленнями відбирається в контейнери-вантажі. Штучний товар може збиратися за кількома «Замовленнями на відвантаження» в один контейнер, який буде розібраний позамовно в окремо виділеній зоні за допомогою задачі на сортування. В даному випадку «Замовлення на відвантаження» можуть бути об'єднані в групу відбору. Для відбору штучного товару за кількома замовленнями можуть бути заздалегідь підготовлені вантажі-контейнери під кожне замовлення. Подібний відбір є кластерним. При кластерному відборі товару система видає підказки, в який контейнер який товар необхідно розмістити. При плануванні відбору товару враховуються алгоритми відбору, задані в стратегіях відбору. Планування відбору на складі зазвичай виконується на підставі наступних принципів:

 • наявність виділеної зони відбору. Як правило, під відбір товару виділяють нижній ярус стелажів для прискорення процесу відбору. Пошук товару за замовленням в першу чергу проводиться в даній зоні;
 • кратність відбору — якими одиницями необхідно виконувати відбір товару: цілими палетами, коробками або штуками. Наприклад, якщо замовлена кількість товару відповідає цілій палеті, то відбір можна провести відразу цілою палетою із зони резервного зберігання;
 • облік типів стелажів, які використовуються для зберігання товару. Наприклад, відбір з гравітаційних стелажів проводиться за принципом LIFO;
 • облік термінів придатності при відборі товару. Аналіз вимог за запасом терміну придатності для контрагента замовлення.

Для здійснення можливості гарантійного повернення товару від покупця на етапі відбору можна зафіксувати серійні номери відібраного товару.

На етапі створення «Замовлення на відвантаження» може бути відома інформація про номери контейнерів, які необхідно відвантажити, і їх товарний склад. В даному випадку планування відбору проводиться за конкретним контейнером, вказаним в замовленні.

Задача на відбір виконується із застосуванням радіотерміналів збору даних. В якості резервної технології може бути розглянута технологія роботи з «паперовими» носіями.

За результатами відбору товар може бути переміщений у виділену зону контролю і упаковки. Зона контролю і упаковки може бути обладнана робочими місцями з підключеними сканерами зчитування штрих кодів, за допомогою яких проводиться сканування відібраного товару і перевірка на відповідність замовленню. Процедура контролю може бути проведена і з застосуванням радіотерміналів збору даних. В процесі виконання процедури контролю відібраний товар може бути упакований в транспортні місця — контейнери з печаткою пакувального листа для передачі транспортній компанії, у власний магазин або кінцевому клієнту.

За результатами відбору товару в один контейнер за кількома замовленнями, об'єднаними в групу, виконується наступна процедура сортування. У процесі сортування товар розкладається на замовлення для подальшого відправлення клієнтам.

Проконтрольований і упакований товар може бути ще раз перерахований біля воріт відвантаження або при завантаженні в машину. В даному випадку перерахунок проводиться вже не з товарного складу, а за кількістю відвантажених вантажних місць.

  • Упаковка відібраного товару в вантажні місця; шаблони для налаштування правил упаковки на палету «під клієнта».
  • Планування рейсів за маршрутами доставки при відвантаженні.

 • Контроль якості прийнятого товару. Контроль якості відібраного і упакованого товару; контроль при завантаженні в машину. В системі передбачено кілька типів задач на перерахунок:
  • інвентаризація комірки. При проведенні інвентаризації комірки перерахунку підлягають всі контейнери і товари, які розташовані в комірці. При інвентаризації комірки може проводитися перерахунок як за кількістю контейнерів в комірці, так і за товарним складом контейнера;
  • інвентаризація контейнерів. При проведенні інвентаризації контейнерів проводиться перерахунок складу певного контейнера, за яким створена задача;
  • інвентаризація товару. При проведенні інвентаризації товару проводиться перерахунок конкретного товару у всіх контейнерах і комірках, в яких даний товар розташований;
  • контроль приймання. Задача з контролю приймання призначена для перерахунку новоприйнятого на склад товару;
  • контроль відвантаження. Задача з контролю відвантаження призначена для перерахунку товару зі складу, що відвантажується, під замовлення клієнта;
  • контроль якості. Задача з контролю якості призначена для перерахунку і перевірки стану товару на складі. Контроль якості може бути проведено на будь-якій стадії обробки товару: в зоні приймання на товар, що надійшов, в процесі зберігання або відвантаження.

На великих складах, що оперують в основному палетним зберіганням, інвентаризація може проводитися «на льоту» з перерахунком палет за кількістю, розташованих в комірках. В даному випадку склад палет може не перераховуватися. Для проведення подібної інвентаризації використовується задача на перерахунок з типом Інвентаризація контейнерів. Для перерахунку товарного складу комірок, контейнерів або конкретного товару на складі використовується задача на перерахунок з типом Інвентаризація складу контейнерів. Прийнятий на склад товар може бути проконтрольований за кількістю і якістю за допомогою задачі на «Контроль приймання». Відібраний під замовлення клієнта товар також може бути проконтрольований за допомогою задачі на «Контроль відвантаження».

Для перевірки і контролю якості товару на будь-якому етапі складської вантажопереробки може бути проведена процедура Контролю якості. Проведення контролю якості товару, як правило, характерно для продуктових складів, і проводиться окремими співробітниками відділу контролю якості. Процедура контролю та зміни якості на інших складах також застосовується при виявленні бракованого товару і необхідності його списання або утилізації. В результаті проведення даної операції може змінитися статус товару.

Подпитка. При необходимости в пополнении зоны отбора товара в системе выполняется задача на подпитку. Подпитка выполняется под потребность «Заказа на отгрузку» или в любое время согласно регламенту склада. Подпитка может выполняться при достижении минимального количества контейнеров (товара) до максимального количества контейнеров (товаров) в области отбора. Минимальный и максимальный уровень остатков задаются для каждого товара. Индивидуальные параметры подпитки настраиваются на уровне товара и выделенной зоны или ячеек отбора для товара. Подпитка зоны (фиксированных ячеек) отбора может производиться из зоны основного хранения, зоны ближнего буфера или зоны приемки. Правила подпитки определяются в стратегиях подпитки. Задачи на подпитку выполняются с помощью терминала сбора данных. В качестве резерва может применяться технология выдачи задач на бумажном носителе.

 • Інвентаризація довільної області складу, порожніх комірок, товару/товарної групи. Проведення інвентаризації з використанням системи «WMS Логістика. Управління складом» не вимагає повної зупинки роботи складу і може проводитися на обмеженій області комірок (проїзду, стелажу, ярусу) або певної товарної групи. Блокування комірки на момент проведення перерахунку не проводиться, що дозволяє не зупиняти роботу щодо комірки, що інвентаризується, для виконання інших складських операцій.
 • Оптимізація використання складських площ — компресія складу.

Для економії місця в стелажах на складі зазвичай проводиться процедура ущільнення товару. Компресія (або ущільнення) — переміщення товару з кількох комірок в одну з метою більш ефективного використання складських площ. Стратегія компресії включає в себе список алгоритмів компресії і умов їх виконання.

Можливі алгоритми компресії:

 • Відновлення класу АВС: при виконанні враховується клас ABC так, щоб товар класу А виявився в комірках класу А, а товар класу С у комірках класу С. При цьому аналізуються тільки підібрані за умовою залишки.
 • Витіснення в інші зони: система планує переміщення підібраних за умовою залишків в зазначені зони складу.
 • Витіснення з зони відбору: система аналізує пул документів «Замовлення на відвантаження» і їх потреби в товарі за певний період. Якщо на товар немає потреби або потреба буде меншою за кількість товару в зоні, то товар буде переміщений із зазначеної зони. При цьому аналізуються тільки підібрані за умовою залишки.
 • Поєднання однакових залишків: планується переміщення підібраних в умові залишків товару до будь-яких залишків такого ж товару в зазначеній зоні.
 • Поєднання різних залишків: планується переміщення підібраних в умові залишків товару до залишків іншого товару, також підібраним в цій умові.

В системі передбачений механізм планування автоматичного виконання компресії відповідно до заданого розкладу і необхідної періодичності.

 • Робота з радіотерміналами збору даних (ТЗД):
  • робота без операторів складу;
  • онлайн-режим роботи складу;
  • застосування ТЗД при обробці всіх складських задач;
  • застосування ТЗД при виконанні допоміжних операцій.

 • Управління ресурсами:
  • управління задачами складу: класифікація та пріоритизація;
  • автоматичний розподіл і видача задач;
  • контроль виконання задач: фіксація виконавця, тривалості, простоїв;
  • фіксація помилок при виконанні складських задач;
  • призначення прав доступу в залежності від кваліфікації персоналу і зон доступу;
  • розрахунок виробітку складського персоналу за обсягом, вагою, кількістю операцій;
  • аналіз ефективності та продуктивності роботи персоналу (KPI);
  • розрахунок необхідної чисельності персоналу на зміну;
  • управління складською технікою.

 • Розрахунок послуг відповідального зберігання:
  • облік товару в розрізі власників;
  • завдання тарифів за складськими операціями за кожним власником;
  • розрахунок вартості послуг за кожною операцією.
 • Управління двором/Yard Management.

Функціонал «WMS Логістика. Управління складом» крім автоматизації задач за складською обробкою дозволяє управляти територією, що прилягає до складу. Даний функціонал дозволяє управляти рухом транспортних засобів, що надходять на територію складу, а саме:

 • контролювати: реєстрація факту в'їзду і виїзду транспортних засобів на територію складу;
 • формування і видача перепусток;
 • визначати стоянкові місця для різних моделей транспортних засобів в автоматичному або ручному режимах;
 • розклад воріт завантаження/розвантаження. Постановка на ворота з урахуванням моделей транспортних засобів;
 • контроль ведення вантажно-розвантажувальних робіт;
 • управління рухом транспортних засобів на складській території;
 • облік і аналіз графіків прибуття/вибуття ТЗ;
 • автоматичне призначення вікна завантаження/розвантаження до часу надходження ТЗ на склад;
 • контроль роботи складу;
 • монітор керівника складу;
 • монітор замовлень і задач;
 • монітор диспетчерів приймання та відвантаження;
 • монітор ресурсів;
 • аналітика роботи складу: заповненість, стан залишків, оптимізація зберігання.

 • Аналіз ефективності роботи складу

За фактом обробки складських операцій функціонал системи «WMS Логістика. Управління складом» дозволяє виконати:

 • моніторинг стану замовлень і задач до виконання;
 • аналіз заповнювання складу в розрізі зон і комірок зберігання;
 • аналіз поточного стану складу в розрізі адресного зберігання;
 • план-фактний аналіз очікуваного до надходження товару і за фактом прийнятого на склад;
 • план-фактний аналіз замовленого і відвантаженого товару зі складу;
 • аналіз виробітку складського персоналу.

Моніторинг замовлень і задач здійснюється за допомогою робочих місць диспетчерів приймання, відвантаження і задач. Всі аналітичні функції реалізовані за допомогою звітів, які розроблені з використанням системи компоновки даних і можуть варіативно налаштовуватися користувачами функціоналу підсистеми. Звіти згруповані в залежності від призначення у відповідних підсистемах конфігурації.

Порядок ліцензування

Конфігурація «WMS Логістика. Управління складом» є повністю відкритою, не містить захищених ділянок коду і не використовує апаратний або програмний захист, повністю доступна для забезпечення можливості адаптації продукту під потреби кінцевих користувачів.

Мобільна прикладна програма для роботи з ТЗД поставляється з програмним захистом, реалізованим двома способами:

 • Для всіх редакцій, включаючи 5.0, через прив’язку ліцензії до IMEI або серійним номером конкретного мобільного пристрою. Перенесення ліцензії на інший мобільний пристрій не допускається, за винятком випадків, описаних нижче. Прив’язка ліцензії до мобільного пристрою здійснюється в автоматичному режимі через Інтернет за допомогою спеціального сервісу.

Повторна прив’язка ліцензії до іншого пристрою допускається тільки в разі документального підтвердження офіційним сервісним центром, що обслуговує радіотермінал, безповоротного виходу з ладу даного пристрою або зміни IMEI того ж пристрою в результаті його ремонту, а також у разі безповоротної втрати радіотерміналу у зв’язку з крадіжкою або пожежею, з наданням необхідних документів від правоохоронних органів про проведення слідчих заходів, або документів від МНС про факт пожежі. В інших випадках потрібне придбання нових ліцензій на підключення радіотерміналів. Заявку на перереєстрацію необхідно відправляти до обслуговуючого вас партнеру.

 • Тільки в новій редакції 5.0 з використанням системи ліцензування та захисту конфігурацій (СЛК). Ліцензії не прив’язуються до конкретних мобільних пристроїв, і обмежують тільки кількість одночасно використовуваних пристроїв з системою за кількістю придбаних ліцензій.

Розширення кількості автоматизованих робочих місць здійснюється придбанням клієнтських ліцензій на платформу (на 1, 5, 10, 20 або 50 робочих місць).

Розширення кількості радіотерміналів, що підключаються, здійснюється придбанням додаткових клієнтських ліцензій на підключення радіотерміналів (1, 5, 10, 20, 50 радіотерміналів) незалежно від мобільної прикладної програми, яка використовується на радіотерміналі.

Кількість ліцензій на використання конфігурації і платформи визначається виходячи з потреби в максимальній кількості одночасно працюючих із конфігурацією користувачів.

Для роботи у варіанті клієнт-сервер необхідно придбати ліцензію на використання в серверному варіанті.

Заміна типу захисту для продуктів «WMS Логістика, управління складом» не передбачена.

Особливості вибиру ліцензій

Користувачам «WMS Логістика. Управління складом», при розширенні кількості працюючих ТЗД з системою, при виборі ліцензій для придбання/апгрейда рекомендується використовувати наступну таблицю сумісності:

WMS Логістика. Управління складом,
редакція 4.х або 5.0
Ліцензії
з прив’язкою до пристрою
Нові ліцензії
без прив’язки до пристрою
Парк ТЗД тільки під управлінням ОС Windows CE/Mobile *
Парк ТЗД тільки під управлінням ОС Android нижче 10
Парк ТЗД тільки під управлінням ОС Android 10 і вище **
Змішаний парк ТЗД під управлінням ОС Windows CE/Mobile и ОС Android нижче 10

для всіх ТЗД

тільки для ТЗД
з ОС Android

Змішаний парк ТЗД під управлінням ОС Windows CE/Mobile и ОС Android 10 і вище

для ТЗД з ОС Windows CE/Mobile

тільки для ТЗД
 з ОС Android

*ТЗД під управлінням ОС Windows CE/Mobile несумісні з новими ліцензіями і сумісність з такими ТЗД реалізовувати не планується, оскільки ОС Windows CE/Mobile є застарілими і їх підтримка припинена.

**Для ТЗД під управлінням ОС Android 10 і вище підходять тільки нові ліцензії без прив’язки до пристрою.

Якщо ви сумніваєтеся в правильності свого вибору клієнтської ліцензії на ТЗД для закупівлі/апгрейда або потрібна консультація у виборі — рекомендуємо звертатися з описом ситуації на Лінію консультацій розробника.

Використання сторонніх мобільних додатків спільно з «WMS Логістика. Управління складом» без придбання відповідної кількості ліцензій будь-якого виду є порушенням ліцензійної політики правовласника.

Сервісне обслуговування

Сервісне обслуговування програмних продуктів, що містять конфігурацію «WMS Логістика. Управління складом», і підтримка користувачів в частині роботи з платформою здійснюється за договором інформаційно-технологічного супроводу (ІТС) з активним сервісом ІТС Галузевий 3-ї Категорії.

При покупці будь-якої програми для автоматизації бізнесу (крім базових версій) користувачі мають право на пільговий період доступу до Інформаційної системи ІТС:

 • три місяці доступу до Інформаційної системи ІТС без додаткової оплати;
 • чотири місяці доступу до Інформаційної системи ІТС без додаткової оплати при оформленні доступу на 12 місяців за ціною 8 місяців.

Сервісне обслуговування по лінії ІТС включає:

 • послуги лінії консультацій по телефону та електронною поштою:
  • Підтримка в частині платформи здійснюється Лінією консультацій: телефон +38 (044) 222-72-10, +38 (044) 222-72-45, електронна пошта  hotline@1c.ua .
  • Підтримка в частині конфігурації «WMS Логістика. Управління складом»: електронна пошта wms@sitec-it.ru .
 • отримання оновлень платформи і прикладних рішень публікуються на сайті https://portal.1c.eu
 • цілодобовий доступ до офіційного інтернет-ресурсу https://its.1c.ua/ , що містить методичні матеріали по налаштуванню і експлуатації системи, різноманітні консультації.

Після закінчення періоду безкоштовного сервісного обслуговування для продовження отримання перерахованих послуг, а також послуг партнерів по супроводу даного продукту, необхідно оформити платну підписку на ІТС та на сервіс ІТС Галузевий.

+38 048 789 10 10
+38 067 789 10 10
zakaz-od@alpha-com.od.ua
Кошик
Кошик
У вашому кошику немає товарів